Lomtalanítási tájékoztató

Az NHSZ Miskolc Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lomtalanítást végez. A szolgáltatást a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználók – a Társaságunkkal előre egyeztetett napon – évi 1 alkalommal, előre meghirdetett időpontban, házhoz menő jelleggel vehetik igénybe. A lomtalanításban való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt az alábbi kommunikációs csatornák segítségével lehet elvégezni, a meghirdetett napot megelőző munkanapon 12:00 óráig:

A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Név
 • Cím
 • A számlán található vevő (fizető) azonosító szám
 • Az elszállítandó lom becsült mennyisége m3-ben. (A hulladék mennyisége alkalmanként legfeljebb 2m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át.)
 • Elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot az ügyfélszolgálatunkkal leegyeztetett gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen, továbbá a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza.

A lomtalanítás során elszállításra kerül:

 • Lomhulladék: olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Pl.: bútor, gyerekjátékok, ruházat stb.

Nem kerül elszállításra:

 • Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek
 • Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe stb.)
 • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, képcsöves tv, hűtőszekrény stb.)
 • Elektronikai hulladékok
 • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 • Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs
 • Települési vegyes (kommunális) hulladék
 • Csomagolási karton-, papír, – és műanyag hulladék
 • Üveghulladék
 • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék
 • Minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül és szabálysértési eljárást von maga után.

Letölthető dokumentumok:

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

NHSZ Miskolc Kft.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Olvasási beállítások